Správně fungující logistika je klíčovou podmínkou fungování firmy

Správně fungující logistika je jednou ze základních podmínek úspěšného fungování firmy. Její metody usilují o dosažení minimálních nákladů na skladování, což zlevňuje produkci a zvyšuje konkurenceschopnost jednotlivých firem. 

Logistika
používá k dosažení svého cíle, kterým jsou minimální náklady na skladování, různé metody. V praxi se osvědčila především metoda just in time.

Základ fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů
Označení logistika se původně používalo pro přechodné ubytování a zásobování vojska. Dnes o logistice hovoříme především v souvislosti s obchodem, tedy v rámci výše zmíněných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Obecně se zabývá toky zboží, peněz a informací nejen mezi dodavateli a odběrateli, ale také uvnitř jednotlivých firem. Cílem je optimalizovat výše uvedené toky tak, aby firemní náklady na skladování byly pokud možno minimální. (Firemní náklady jednotlivých firem se samozřejmě různí, v průměru však představují pětinu až čtvrtinu obratu.) K optimalizaci nákladů se používají různé systémy skladování zásob.             

Just in time
Metoda známá jako just in time (právě včas) významně přispívá ke snižování nákladů na skladování. Logistika firem používajících metodu just in time je založena na tom, že se veškeré dodávky materiálu a zboží uskuteční přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba. Díky tomu odpadají náklady na mezisklady.