Logistika zajišťuje správný tok zboží

Dobře fungující logistika neboli správný tok zboží je základní podmínkou fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Věděli jste ale, že má militantní původ? 

Logistika jakožto soubor na sebe navazujících činností je základní podmínkou zajištění správného toku zboží tak, aby se včas a v požadovaném množství i kvalitě dostalo na správné místo.  

Logistika zajišťuje správný tok zboží
Logistika v praxi zahrnuje vzájemně propojené činnosti, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo zboží včas a v požadovaném množství i kvalitě dopraveno na místo svého určení za předpokladu optimálních nákladů. Neoddělitelnou součástí je rovněž zajištění informačních toků, které probíhají dostupnými formami, tedy písemně, telefonicky, anebo elektronicky.  Očima teorie lze na logistiku nahlížet také jako na nauku zabývající se toky zboží a zásob v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Stručně řečeno jde o to, aby se zboží dostalo od dodavatele k odběrateli za stanovených podmínek.

Logistika má militantní původ 
Pojem logistika se na první pohled tváří, jako by byl odvozen od slova logika. Vždyť se přeci jedná o soubor činností, které na sebe logicky navazují. Logistika však pochází z úplně jiného slova, a to z francouzského výrazu logis, který se používal k označení dočasného ubytování a zásobování vojska. Vznik slova byl pochopitelně podmíněn dobovým kontextem. V dřívějším se často vedly války, a proto bylo třeba najít slovo, které by shrnulo právě tyto klíčové činnosti, které byly jednou z podmínek jejich úspěšného výsledku.